ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

Sl.
No

ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ಟ.ಕ್.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:ಇಂಜಿಗ್:ಎಸ್ಈ:ಈಪಿ -೬೮:ಡಿಪಿಆರ್:ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ:ಜಗಳೂರು:೨೦೨೨/೨೩ ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೯. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೨೯. ೧೦. ೨೦೨೨ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ. ೨೦೨೨-೨೪ ದಿನಾಂಕ ೧೩-೧೨-೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೨-೦೭-೨೦೨೨ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ಚನ್ನಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಚನ್ನಸಂದ್ರ :ಜಂಗಲ್:ಉದ್ಧರಣ: ೨೦೨೨ ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೧-೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೦೫-೦೨-೨೦೨೨ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್-1 ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್-2
ಸಂ: ೨೦೨೧- ೨೩ ದಿನಾಂಕ ೧೩/೧೨/೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೭/೧೨/೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ
ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ: ವಾಣಿಜ್ಯ/ತೂಗು ಸೇತುವೆ/ಅಧಿಸೂಚನೆ/೨೦೨೧- ೨೩ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೦.೧೨.೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ
ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಹಾರದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ: ಇ ಡಿ ಪಿ/ಇ ಆರ್ ಪಿ/ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್/೨೦೨೧ ಡೇಟೆಡ್ ೧೨. ೧೧.೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೫.೧೧.೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಿ ಮ್ ಲ್ /ಐ & ಸ್ /ಟ್ರಾನ್ಸ್ /೩ ರ್ ಡಿ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ೨೦೨೧-೨೩ ಡೇಟೆಡ್ ೦೭. ೦೯. ೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೦೫. ೧೦. ೨೦೨೧ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ